Międzynarodowe Mistrzostwa Gołębi Młodych
Wspólny Gołębnik - One Loft Race

WG Roztocze

Wróć do poprzedniej strony...

Regulamin 2018


WG OKREGU LUBLIN 2018

WITAM SERDECZNIE  HODOWCÓW  UCZESTNKÓW  WG OKREGU LUBLIN , KTÓRZY POWIERZYLI MI SWOJE PTAKI BY MOGŁY REPREZETOWAĆ  SWOJE ODDZIAŁY.

Z powodu małej ilości tj. 38 szt zgłoszonych gołębi do współzawodnictwa  postanowiłem stworzyć drużyne ,którą zgłosiłem do udziału w programie  lotów  razem z Oddziałem Turobin .  O Mistrzostwo  Oddziału Turobin  2018r.

Gołębie brały udział w lotach próbnych  od 5 km do 70km  razem  7 lotów  w trakcie lotów  i oblotów zaginęło 10szt

 W dniu 25-08-2018r zostało zakoszowane 27szt gołębi na pierwszy lot konkursowy  z miejscowosci Staszów 130km.  Cały oddział zakoszował 3186 gołębi.


REGULAMIN WG OKRĘGU LUBLIN

               REGULAMIN  WSPÓŁZAWODNICTWA   

        HODOWCÓW  OKRĘGU LUBLIN O  MISTRZOSTWO
             WSPÓLNEGO  GOŁĘBNIKA  OKRĘGU  LUBLIN
                     W LOTACH  GOŁĘBI MŁODYCH  2018 r.

                      PIERWSZA EDYCJA   2018


       PROWADZONY PRZEZ  WG ROZTOCZE


Organizatorem  Wspólnego Gołębnika  jest Zarząd Okręg Lublin  
     na czele którego stoi Prezes Okręgu Lublin Kazimierz Woźniak .

Prowadzącym  Wspólny Gołębnik Okręgu  Lublin
          jest   właściciel  WG ROZTOCZE
                    Adam Braszko
                     Kulików 3
                   22-448 Sułów
                  tel. 602554395

   Nr. konta  211020535600001901984962

Gołębnik znajduje się w miejscowości Kulików 3 Gmina Sułów
  w Oddziale Turobin 0215.

Żeby stać się uczestnikiem WG Okręgu Lublin należy spełnić  następujące
kryteria zawarte w regulaminie :

1. We współzawodnictwie może wziąć udział każdy Hodowca, który jest
    członkiem Oddziału należącego do Okręgu Lublin.

2.  Prowadzący  WG nie może brać udziału w zawodach.

3.  Warunkiem uczestnictwa  w zawodach jest  wypełnienie formularza  
     zgłoszeniowego na stronie www.wgroztocze.pl w zakładce
     zgłoś gołębia  dopisując przy nazwisku Oddział i Okręg Lublin
     np. (Turobin okręg Lublin) z jakiego pochodzi hodowca.
     w ten sposób będzie można policzyć ilość hodowców z danego oddziału.

4. Miejsca w gołębniku z przeznaczeniem na WG Okręgu Lublin
    jest ograniczone do  504szt. gołębi młodych .

    Na każdy z 14 oddziałów przypada  36szt gołębi, które będą go
      reprezentowały na WG.
     Jeżeli któryś oddział nie zgłosi  gołębi lub zgłosi
      mniej jak 36szt. brakująca  ilość przechodzi na inny oddział,
      tym samym zwiększając szanse zwycięstwa swojego oddziału.      
      Termin zgłaszania gołębi przez oddziały  upływa  20-04-2018r
      Po tym  terminie  wolne miejsca mogą obstawić hodowcy  do
      współzawodnictwa indywidualnego okręgu Lublin,
      decyduje kolejność zgłoszenia.
 
5. Hodowca może zgłosić 1,2, 3 gołębie lub ich wielokrotność
       Drużyna to 3 gołębie  

6. Opłata za zakwaterowanie gołębi
    to 100zł szt. wpłatę należy dokonać w dniu dostarczenia gołębi lub na
    konto bankowe jeżeli gołębie dostarczone będą pocztą.

7. Początek przyjmowania gołębi rozpoczyna się
           15-04-2018r do 25-05-2018r
 Gołębie dostarczone na WG muszą posiadać karty własności FCI 2018r
 Młode ptaki powinny samodzielnie jeść i pić, oraz należy je zaszczepić
 przeciwko paramyksowirozie co najmniej na tydzień przed wysyłką.    
 Bez  wyżej wymienionych dokumentów  w złym stanie zdrowia oraz braku
 wpłaty  gołębie zostaną odesłane na koszt właściciela.

8. Gołębie po przybyciu na gołębnik otrzymają obrączki
    elektroniczne z firmy AMC-ESK. Firma AMC-ESK zapewnia pełną
    obsługę WG.
    Stan gołębnika sprawdzany będzie po popołudniowym
    oblocie.
    Zaginionego gołębia można zamienić na innego do 31-05-2018r
     bez dodatkowych opłat     
     po tym dniu takiej możliwości już nie będzie.

9. Loty treningowe rozpoczną się  w lipcu zaczynając od 3 km do 80km

10. Loty konkursowe

             1. STASZÓW ----     130km  
             2. CHMIELNIK ----    160km
             3. JĘDRZEJÓW ---- 200km
             4. KONIECPOL ----  230km
             5. KLUCZBORK ---- 330km - FINAŁ


11. Organizator zastrzega sobie możliwość skrócenia lotu, lub zmiany jego terminu
       ze względu na warunki atmosferyczne. Zmiany w harmonogramie lotów
      zostaną opublikowane na stronie WG Roztocze .

12. Do obowiązku  prowadzącego WG Okręgu Lublin należy:

    - opieka weterynaryjna i profilaktyka
    - karmienie
    - pojenie
    - szczepienie
    - loty treningowe
    - loty konkursowe

13. Współzawodnictwo  WG OKRĘGU  LUBLIN  przebiegać będzie
       następująco:

      Rywalizacja oddziałowa :
        
   
      Pierwsze 10 gołębi z oddziału na liście konkursowej z każdego lotu
      zdobywa punkty dla swojego oddziału.
      zwycięża oddział z największą ilością  punktów.

      1.miejsce---- Puchar + dyplom
      2.miejsce----Puchar +dyplom
      3.miejsce---Puchar+dyplom
         Miejsca od 4 do 14 dyplomy

     Rywalizacja indywidualna:

             
      Najlepsza drużyna to 3 gołębie :
         3/3  decyduje suma punktów zdobytych w lotach konkursowych + Finał

      1.   miejsce ---- Puchar + dyplom + nagroda rzeczowa   
      2.  miejsce ----    Puchar + dyplom + nagroda rzeczowa
      3.   miejsce -----    Puchar + dyplom + nagroda rzeczowa

         Miejsca  od 4 do 10 dyplom + nagroda rzeczowa
          
      Najlepszy lotnik As  suma konkursów  w lotach konkursowych +Finał

      1.  miejsce --- Puchar + dyplom + nagroda rzeczowa
      2.   miejsce ----- Puchar + dyplom + nagroda rzeczowa
      3.   miejsce ---- Puchar + dyplom + nagroda rzeczowa

        Miejsca od 4 do 10 dyplom+ nagroda rzeczowa
   
     Najlepszy gołąb z lotu finałowego
   
      1.   miejsce ---- Puchar + dyplom + nagroda rzeczowa
      2.    miejsce ---- Puchar + dyplom + nagroda rzeczowa
      3.    miejsce ---- Puchar + dyplom + nagroda rzeczowa

        Miejsca od 4 do 10 dyplomy + nagroda rzeczowa    
        Miejsca od 10 do ostatniego gołębia, który powróci
        z Lotu finałowego w dniu wypuszczenia
        otrzyma  Dyplom.

14. Wszystkie nagrody na WG Okręgu Lublin zapewnia
          Okręg Lublin i Sponsorzy .
   
15. W zależności od ilości zgłoszonych gołębi na WG gdzie przewidziane jest
         504szt  dodatkowe nagrody  ufunduje  WG Roztocze właściciel
                       gołębnika Adam Braszko.

16. Nagrody i ich wartości podane zostaną  w późniejszym terminie po
       zamknięciu listy zgłoszonych gołębi.

17. Po zakończonym locie Finałowym  Hodowca ma obowiązek dostarczyć
      Rodowód gołębia w terminie 7 dni po locie.

18. Wszystkie gołębie, które powrócą z lotu finałowego zostaną  wystawione
       na aukcji z których to uzyskana kwota po uprzednim odliczeniu
       kosztów licytacji zostanie podzielona
       50% dla właściciela gołębia 50% dla prowadzącego WG Okręgu Lublin
       Podatek od uzyskanej kwoty na aukcji każdy hodowca
       odprowadza indywidualnie do swojego Urzędu Skarbowego.
       Gołębie, które nie znajdą nabywcy na aukcji  może wykupić ich właściciel
       za kwotę 50zł  lub zastaną na własność prowadzącego WG.

20. Zgłoszenie gołębi do współzawodnictwa na Wg Okręgu Lublin
      oznacza  akceptację regulaminu . 
       
       
 
    

          
      
      
    
               
                
 

 

 

 

 Edycja 2019


Kontakt

Wspólny Gołębnik Roztocze

Organizator:

Adam Braszko

Adres korespondencyjny:

22-448 Sułów
Kulików 3

tel.: +48 602 554 395

e-mail: wg.roztocze@wp.pl


Odwiedziny

Liczba wyświetleń: 56055


Tłumaczenie


O stronie

Strona internetowa utworzona przez:
Stanisław Górski
tel. +48 782 647 937