Międzynarodowe Mistrzostwa Gołębi Młodych
Wspólny Gołębnik - One Loft Race

WG Roztocze

Wróć do poprzedniej strony...

Regulamin 2023


Regulamin Wg Roztocze 2023

REGULAMIN WG ROZTOCZE 2023

Organizatorem WG Roztocze jest :

Helena Adam Braszko

Kulików3   22-448 Sułów

NIP 922-135-71-88

Tel.+48 602 554 395 Adam

Tel.+48 606 240 302 Helena

 

1. W zawodach na WG Roztocze 2023r może wziąć udział każdy hodowca, zarówno zrzeszony jak i nie zrzeszony w PZHGP.

Organizator i jego rodzina nie może brać udziału w zawodach.

 

2. Każdy Uczestnik musi spełnić wymogi zawarte w regulaminie na sezon 2023r.

 

3. Opłata to 400 zł lub  85 euro  brutto za jednego gołębia .

Hodowca może zgłosić dowolną ilość gołębi i drużyn .

Wpłaty należy dokonać w walucie PLN na konto:PKO BP  21 102053560000190201984962

Wpłaty od zagranicznych uczestników bank przewalutuje automatycznie zgodnie z kursem z dnia wpłaty na walutę PLN

lub przesłać bezpośrednio na :

Numer konta w walucie Euro   Kod SWIFT:  NESBPLPW 

13 1870 1045 2078 1004 8240 0001

 

4. Warunkiem uczestnictwa w zawodach Wg Roztocze jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego

oraz dokonanie przedpłaty w wysokości 100zł za każdego zgłoszonego gołębia w terminie do 14 dni od daty zgłoszenia.

Pozostałą część opłaty tj. 300zł za każdą sztukę należy dokonać nie później niż w dniu dostarczenia gołębi.

5. Każdy Uczestnik ma możliwość zgłosić dowolną ilość gołębi i drużyn.

 

6. Początek przyjmowania gołębi od 15-03-2023r do 25-05-2023r.

 Obowiązkiem Uczestnika jest dostarczenie gołębi na WG Roztocze osobiście lub drogą pocztową

na adres Organizatora wraz z kartą zgłoszeniową i potwierdzeniem wpłaty. 

Wymiana gołębi, które z różnych przyczn nie przetrwają adaptacji możliwa do 15  czerwca 2023r.

Po tym terminie gołębie nie będą przyjmowane by nie przedłużać rozpoczęcia treningów.

 

7. Gołębie dostarczone na WG muszą posiadać karty własności FCI 2023r lub z klubu hodowców gołębi pocztowych 2023r

natomiast rodowód do 14 dni po locie finałowym.

Młode ptaki powinny samodzielnie jeść i pić, gołębie nie muszą być szczepione.

Jeśli hodowca decyduje się na przesłanie szczepionych gołębi, prosimy o wykonanie szczepienia na 2 tygodnie przed wysyłką.

Do przesyłki należy dołączyć potwierdzenie wpłaty po 300 zł za każdego zgłoszonego gołębia.

Bez wyżej wymienionych dokumentów lub w złym stanie zdrowia oraz braku wpłaty, gołębie zostaną odesłane na koszt właściciela .

 

8. Uczestnik ,który zgłosi drużynę  5 gołębi lub więcej  do każdej drużyny otrzyma  bonus w postaci  1 gołąbia dodatkowego

za którego należy dokonać opłaty adaptacyjnej w wysokości 100 zł szt.  Jeżeli gołąb dodatkowy doleci do lotów konkursowych

można go aktywować dopłacając 300zł co umożliwi zdobywanie nagród indywdualnych jako AS . Natomiast do drużyny, w której będzie brakowało gołębi uzupełni drużynę  bez dodatkowych opłat.

9. Przyjęte gołębie na Wg Roztocze stają się współwłasnością Uczestnika i Organizatora .

10. W przypadku niedostarczenia zgłoszonych gołębi na Wg Roztocze w terminie określonym w regulaminie wpłacona zaliczka nie podlega zwrotowi.

11. Gołębie po przybyciu na gołębnik Wg Roztocze otrzymają obrączki elektroniczne firmy Topigeon

12. Planowane loty rozpoczną się lotami treningowymi na :

- 3km , 5km, 10km, 15km, 25km, 35km, 60km, 60km. 80km 80km

13. Loty konkursowe planowane to:

1) odległość ok.105 km Puławy

2) odległość ok.150 km Garwolin

3) odległość ok 195 km Grójec

4) Półfinał 300 km Nutowo

5) LOT FINAŁOWY 506 km Dobrzyce

6) LOT EXRTA FINAŁ "KU PAMIĘCI" WESTERPLATTE 500 km

Daty lotów zostaną opublikowane w późniejszym czasie na stronie www.wgroztocze.pl

Lot nr 6  EXTRA FINAŁ z miejscowości WESTERPLATTE jest lotem dodatkowym dla chętnych uczestników,  

opłata za gołębia 300 zł. W locie nie mogą brać udziału gołębie ,które powróciły z finału na pozycji 1-5 oraz AS pozycja 1-5 .

Lot będzie zorganizowany  przy minmalnej liczbie 100 szt. zgłoszonych i opłaconych gołębi.

Wielkość nagród za udział w locie po odliczeniu kosztów związanych z organizacją lotu podana będzie w późniejszm terminie.

    14. Organizator zastrzega sobie możliwość skrócenia lotu, lub zmiany jego terminu

ze względu na złe warunki atmosferyczne lub inne przypadki losowe.

Zmiany w harmonogramie lotów zostaną opublikowane na stronie www.wgroztocze.pl

15. Do obowiązków Organizatora Wg Roztocze należy:

- opieka weterynaryjna i profilaktyka,

- karmienie,

- pojenie,

- szczepienie,

- loty treningowe,

- loty konkursowe.

16. Współzawodnictwo na WG Roztocze przebiegać będzie następująco:

O zwycięstwie decyduje suma prędkości z każdego odbytego lotu. Konkurs liczymy dobę na każde 100km odległości, liczone od momentu wypuszczenia gołębi.

- najlepsza drużyna to seria 5 z 5, o największej sumie prędkości ze wszystkich lotów konkursowych

łącznie z lotem finałowym

- najlepszy AS to najwyższa suma prędkości ze wszystkich lotów łącznie z finałem .

Finał wygrywa gołąb,który pierwszy zostanie skonstatowany w systemie elektronicznym

17. Nagrody na WG Roztocze wyliczono przy obsadzie 1500 szt. gołębi opłaconych biorących udział we współzawodnictwie .

Całkowita pula nagród finansowych i niefinansowych wynosi 350000zł brutto  .

Mniejsza ilość zgłoszonych gołębi wpłynie proporcjonalnie na obniżenie wartości nagród. Od wszystkich wygranych pieniężnych naliczony zostanie 10% podatek od nagród.

18. Nagrody z lotów konkursowych od pierwszego do trzeciego tzn.

PUŁAWY,GARWOLIN,GRÓJEC

1 miejsce - 500 zł + puchar

2 miejsce - 400 zł + puchar

3 miejsce - 300 zł + puchar

4 miejsce - 200 zł + dyplom

5 miejsce - 200 zł + dyplom

6-10 miejsce – 100 zł + dyplom

19. Nagrody z Półfinału .

1 miejsce - 2000 zł + puchar

2 miejsce – 1000 zł + puchar

3 miejsce - 500 zł + puchar

4 miejsce - 400 zł + dyplom

5 miejsce - 300 zł + dyplom

6-10 miejsce – 200 zł + dyplom

20. Nagrody - najlepszy AS ze wszystkich lotów:

1 miejsce - 30 000 zł + puchar

2 miejsce - 20 000 zł + puchar

3 miejsce - 15 000 zł + puchar

4 miejsce – 10000 zł + puchar

5 miejsce - 7000 zł + puchar

6 miejsce - 5 000 zł +puchar

7 miejsce - 4 000 zł + puchar

8 miejsce - 3 000 zł + puchar

9 miejsce - 2 000 zł + puchar

10 miejsce - 1 000 zł + puchar

MIEJSCA OD 11 DO 20 po 600 zł + dyplom

MIEJSCA OD 21 DO 50 po 300 zł +dyplom

21. Nagrody - najlepsza drużyna 5 z 5

1 miejsce - 25 000 zł. + puchar

2 miejsce - 15 000 zł + puchar

3 miejsce - 10 000 zł + puchar

4 miejsce- 5 000 zł + puchar

5 miejsce - 4 000 zł + puchar

6 miejsce - 3 000 zł +puchar

7 miejsce - 2 000 zł + puchar

8 miejsce - 1 000 zł + puchar

9 miejsce - 1 000 zł + puchar

10 miejsce - 1 000 zł + puch

 

22. Nagrody - Lot Finałowy :

1 miejsce - 50 000 zł + puchar

2 miejsce - 30 000 zł + puchar

3 miejsce - 20 000 zł + puchar

4 miejsce – 7000 zł + puchar

5 miejsce - 5000 zł + puchar

6 miejsce - 4 000 zł +puchar

7 miejsce - 3 000 zł + puchar

8 miejsce - 2 000 zł + puchar

9 miejsce - 1 500 zł + puchar

10 miejsce - 1 000 zł + puchar

MIEJSCA OD 11 DO 20 po 600 zł + dyplom

MIEJSCA OD 21 DO 50 po 300 zł +dyplom

23. Spośród Wszystkich Uczestników bez względu na ilość zgłoszonych gołębi

przez hodowcę W DNIU FINAŁU  zostanie rozlosowane 10 sztuk gołębi na kolejną edycję WG ROZTOCZE.

24.Dla gości przybyłych na lot finałowy zorganizowany zostanie Piknik,

podczas którego zostaną rozdane nagrody za loty 1-4.

25. Wszystkie gołębie po locie finałowym,które będą posiadały rodowody  zostaną wystawione na portalu aukcyjnym.

Po odliczeniu kosztów związanych z aukcją, hodowca otrzyma 50% pozostałej wylicytowanej kwoty.

Natomiast gołębie nie posiadające rodowodu oraz te, które nie znajdą nabywcy podczas pierwszego wystawienia na licytacji przechodzą na własność Organizatora .

26. Wpłata przez Uczestnika wszystkich należności na WG Roztocze za opiekę i wykonanie lotów oznacza akceptacje regulaminu.

Wszelkie zapytania proszę kierować do Organizatora

 

Tel. +48 602 554 395 Adam Braszko

Tel. +48 606 240 302 Helena Braszko
Edycja 2024


Edycja 2023


Kontakt

Wspólny Gołębnik Roztocze

Organizator:

Adam Braszko

Adres korespondencyjny:

22-448 Sułów
Kulików 3

tel.: +48 602 554 395

e-mail: wg.roztocze@wp.pl


Odwiedziny

Liczba wyświetleń: 548657


Tłumaczenie


O stronie

Strona internetowa utworzona przez:
Stanisław Górski
tel. +48 782 647 937