Międzynarodowe Mistrzostwa Gołębi Młodych
Wspólny Gołębnik - One Loft Race

WG Roztocze

Wróć do poprzedniej strony...

Regulamin 2019


Informacje z regulaminu


REGULAMIN 2019

Regulamin WG Roztocze 2019

Regulamin WG Roztocze 2019r

 

Organizatorem WG Roztocze jest :

Adam Braszko
22-448 Sułów
Kulików 3

 

NIP 922-001-19-96
Tel. +48 602 554 395

1. W zawodach na WG Roztocze 2019r może wziąć udział każdy hodowca, zarówno zrzeszony jak i nie zrzeszony w PZHGP. Organizator i jego rodzina nie może brać udziału w zawodach.

2. Każdy Uczestnik musi spełnić wymogi zawarte w regulaminie na sezon 2019r.

3. Opłata za gołębia to 300 zł brutto za jednego gołębia. Drużyna 5 szt 1500–  zł brutto. Wpłaty należy dokonać w walucie PLN na konto:
21 102053560000190201984962

Wpłaty od zagranicznych uczestników należy przewalutować na walutę PLN.

4. Warunkiem uczestnictwa w zawodach WG Roztocze jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego oraz dokonanie przedpłaty w wysokości 50zł za każdego zgłoszonego gołębia. To jest wpisowe pomnożone przez ilość zgłoszonych gołębi.pozostałą część opłaty tj.250zł należy dokonać w dniu dostarczenia gołębi.   Następnie należy przesłać zgłoszenie wraz z potwierdzeniem przedpłaty na adres Organizatora maksymalnie do 2 tygodni od dnia zgłoszenia .

Za gołębie zgłoszone w 2018 r. opłatę należy wpłacić po Nowym Roku od dn.01-01-2019r

5. Każdy Uczestnik ma możliwość zgłosić dowolną ilość gołębi – drużyn.

  – Drużyna to 5 gołębi plus  2 rezerwowe

6. Początek przyjmowania gołębi od 01-04-2019r do 25-05-2019r.
Obowiązkiem Uczestnika jest dostarczenie gołębi na WG Roztocze osobiście lub drogą pocztową na adres Organizatora .

7. Gołębie dostarczone na WG muszą posiadać karty własności FCI 2019r lub z klubu hodowców gołębi pocztowych 2019r  natomiast rodowód po locie finałowym. Młode ptaki powinny samodzielnie jeść i pić, oraz należy je zaszczepić przeciwko paramyksowirozie co najmniej na tydzień przed wysyłką. Do przesyłki  należy dołączyć potwierdzenie wpłaty po 250 zł za każdego zgłoszonego gołębia. Bez wyżej wymienionych dokumentów lub w złym stanie zdrowia oraz braku wpłaty, gołębie zostaną odesłane na koszt właściciela .

8. Rezerwowe gołębie zastapią gołębie zaginione. Jeżeli drużyna doleci do pierwszego lotu konkursowego to uczestnik może aktywować  gołębia rezerwowego wpłacajac 300zł za szt. Nie opłacone  nie zdobywają żadnych nagród.   Aktywowanego  gołębia obowiązują takie same zasady regulaminu.

9. Przyjęte gołębie na WG Roztocze stają się współwłasnością Uczestnika i Organizatora .

10. W przypadku niedostarczenia zgłoszonych gołębi na WG Roztocze w terminie określonym w regulaminie wpłacona zaliczka nie podlega zwrotowi.
 
11. Gołębie po przybyciu na gołębnik WG Roztocze otrzymają obrączki elektroniczne z firmy AMC-ESK. Firma AMC-ESK zapewnia pełną programową obsługę WG Roztocze .

12. Plan lotów WG Roztocze 2019r
 
13. Planowane loty rozpoczną się lotami treningowymi począwszy od 3km, 5km, 10km, 15km, 25km, 35km, 55km, 80km. Ostanie dwa loty treningowe - wkładanie odbędzie się na zegar AMC-ESK.

14. Loty konkursowe to:
 
 1) STASZÓW ---- 130km
 2) CHMIELNIK ---- 160km
 3) JĘDRZEJÓW ---- 200km
 4) KONIECPOL ---- 230km
 5) KLUCZBORK ---- 330km
 6)LOT FINAŁOWY  od 400km do 500km

15. Organizator zastrzega sobie możliwość skrócenia lotu, lub zmiany jego terminu ze względu na warunki atmosferyczne. Zmiany w harmonogramie lotów zostaną opublikowane na stronie WG Roztocze .

16. Do obowiązków Organizatora WG Roztocze należy:
 -  opieka weterynaryjna i profilaktyka,
 -  karmienie,
 -  pojenie,
 -  szczepienie,
 -  loty treningowe,
 -  loty konkursowe.

 17. Współzawodnictwo na WG Roztocze przebiegać będzie następująco:

O zwycięstwie decyduje suma prędkości  z każdego odbytego lotu

 - najlepsza drużyna to seria 5 z 5, o największej sumie prędkości ze wszystkich lotów konkursowych

 - najlepszy AS to najwyższa suma prędkośći z wszystkich  lotów
 
 - finał wygrywa gołąb, który pierwszy zostanie skonstatowany w systemie elektronicznym 

18. Jeżeli z lotu konkursowego 2. i 5. zaistnieje taka sytuacja, że na zegarze odbije się dwa lub więcej gołębi w jednym czasie, to wygrywa gołąb z największą ilością punktów z poprzednich lotów .

19. Nagrody na WG Roztocze wyliczono przy obsadzie 1250 szt. gołębi biorących udział we współzawodnictwie. Mniejsza ilość zgłoszonych gołębi wpłynie proporcjonalnie na obniżenie wartości nagród. Od wszystkich wygranych pieniężnych naliczony zostanie 10% podatek od nagród.

20. Nagrody  z lotów konkursowych od 1. do 5. tj. Staszów, Chmielnik, Jędrzejów, Koniecpol, Kluczbork .

 1 miejsce - 500 zł + puchar
 2 miejsce - 400 zł + puchar
 3 miejsce - 300 zł + puchar
 4 miejsce - 200 zł
 5 miejsce - 200 zł

21. Nagrody - najlepszy AS ze wszystkich lotów:

 1 miejsce - 30 000 zł + puchar
 2 miejsce - 20 000 zł + puchar
 3 miejsce - 10 000 zł   + puchar

  MIEJSCA OD 4 DO 10  po  1000 zł

  MIEJSCE  OD 11 DO 20 po 500zł

  MIEJSCE OD 21 DO 50  po 200zł

22. Nagrody - najlepsza drużyna 5 z 5
 
 1 miejsce -  40 000 zł. + puchar
 2 miejsce - 20 000 zł + puchar
 3 miejsce - 10 000 zł  + puchar
 4 miejsce- 7 000 zł
 5 miejsce - 6 000 zł

     MIEJSCE OD 6 DO 20 po 1000 zł

23. Nagrody - lot finałowy :

  1 miejsce – 30 000 zł. + puchar
  2 miejsce- 20 000 zł + puchar
  3 miejsce - 10 000 zł + puchar
  4 miejsce - 6 000 zł
  5 miejsce - 5 000 zł
  6 miejsce - 4 000 zł
  7 miejsce - 3 000 zł
  8 miejsce - 2 000 zł
  9 miejsce - 1 000 zł
10 miejsce -  1 000 zł
11- 20 miejsca – po 300 zł
21- 50 miejsca  - po 200 zł

24.Dodatkowe nagrody to:

- Spośród Wszystkich Uczestników bez wzgledu na ilość zgłoszonych gołębi 

przez hodowcę   zostanie  

   rozlosowany  rodzinny  60calowy telewizor.

Dla gośći  przybyłych na lot finałowy  zorganizowany zostanie piknik.

Na którym  dla zwycięzców zostaną wypłcone nagrody za lot Finałowy.

 

24. Wszystkie gołębie po locie finałowym zostaną wystawione na portalu aukcyjnym. Nagrody ze wszystkich konkurencji zostaną wypłacone po zakończeniu aukcji. Po odliczeniu kosztów związanych z aukcją, hodowca otrzyma 50% pozostałej kwoty. Gołębie, które nie znajdą nabywcy podczas licytacji po uzgodnieniu z orgaizatorem  właściciel gołębia może zabrać do domu  nie odebrane przechodzą na własność Organizatora .

 

25. Wpłacenie przez Uczestnika wszystkich należności na WG Roztocze za opiekę i wykonanie lotów oznacza akceptacje regulaminu.

 Wszelkie zapytania proszę kierować do Organizatora
 Tel. +48 602 554 395Edycja 2019


Kontakt

Wspólny Gołębnik Roztocze

Organizator:

Adam Braszko

Adres korespondencyjny:

22-448 Sułów
Kulików 3

tel.: +48 602 554 395

e-mail: wg.roztocze@wp.pl


Odwiedziny

Liczba wyświetleń: 61691


Tłumaczenie


O stronie

Strona internetowa utworzona przez:
Stanisław Górski
tel. +48 782 647 937