Międzynarodowe Mistrzostwa Gołębi Młodych
Wspólny Gołębnik - One Loft Race

WG Roztocze

Wróć do poprzedniej strony...

Regulamin 2020


Regulamin Wg Roztocze Edycja 2020

 

Regulamin WG Roztocze 2020r

 

Organizatorem WG Roztocze jest :

Helena Adam Braszko

Kulików 3
22-448 Sułów

 

 

NIP 922-135-71-88
Tel.+48 602 554 395 Adam

Tel.+48 606 240 302 Helena

1. W zawodach na WG Roztocze 2020r może wziąć udział każdy hodowca, zarówno zrzeszony jak i nie zrzeszony w PZHGP. Organizator i jego rodzina nie może brać udziału w zawodach.

2. Każdy Uczestnik musi spełnić wymogi zawarte w regulaminie na sezon 2020r.

3. Opłata za gołębia to 300 zł brutto za jednego gołębia. Drużyna 5 szt 1500–  zł brutto. Wpłaty należy dokonać w walucie PLN na konto:
21 102053560000190201984962

Wpłaty od zagranicznych uczestników bank przewalutuje automatycznie zgodnie z kursem z dnia wpłaty na walutę PLN.

4. Warunkiem uczestnictwa w zawodach Wg Roztocze jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego oraz dokonanie przedpłaty w wysokości 50zł za każdego zgłoszonego gołębia. To jest zaliczka pomnożona przez ilość zgłoszonych gołębi.pozostałą część opłaty tj.250zł za każdą sztukę należy dokonać w dniu dostarczenia gołębi.   Następnie należy przesłać zgłoszenie wraz z potwierdzeniem przedpłaty na adres Organizatora maksymalnie do 2 tygodni od dnia zgłoszenia .

5. Każdy Uczestnik ma możliwość zgłosić dowolną ilość gołębi – drużyn.

6. Początek przyjmowania gołębi od 01-04-2020r do 30-05-2020r.
Obowiązkiem Uczestnika jest dostarczenie gołębi na WG Roztocze osobiście lub drogą pocztową na adres Organizatora .

7. Gołębie dostarczone na WG muszą posiadać karty własności FCI 2020r lub z klubu hodowców gołębi pocztowych 2020r  natomiast rodowód do 7 dni po locie finałowym. Młode ptaki powinny samodzielnie jeść i pić, oraz należy je zaszczepić przeciwko paramyksovirozie co najmniej na 2 tygodnie przed wysyłką. Do przesyłki  należy dołączyć potwierdzenie wpłaty po 250 zł za każdego zgłoszonego gołębia. Bez wyżej wymienionych dokumentów lub w złym stanie zdrowia oraz braku wpłaty, gołębie zostaną odesłane na koszt właściciela .

8. Drużyna to 5 gołębi plus  2 rezerwowe

- Hodowca  sam określa ,które gołębie należą do drużyny,  a które są rezerwowe.

     Nie ma obowiązku dostarczania gołębi rezerwowych .

- Rezerwowe gołębie uzupełnią zaginione na lotach treningowych gołębie z drużyny  bez dodatkowych opłat.  Jeżeli drużyna razem z rezerwowymi doleci do pierwszego lotu konkursowego to uczestnik może aktywować  gołębia rezerwowego wpłacajac 300zł za szt.Aktywowane gołębie zdobywają nagrody w kategori indywidualnej Lotnik i AS. Nie aktywowane   nie zdobywają żadnych nagród.   Aktywowanego  gołębia obowiązują takie same zasady regulaminu.

9. Przyjęte gołębie na Wg Roztocze stają się współwłasnością Uczestnika i Organizatora .

10. W przypadku niedostarczenia zgłoszonych gołębi na Wg Roztocze w terminie określonym w regulaminie wpłacona zaliczka nie podlega zwrotowi.
 
11. Gołębie po przybyciu na gołębnik Wg Roztocze otrzymają obrączki elektroniczne firmy Topigeon

12. Planowane loty rozpoczną się lotami treningowymi na :

       - 3km , 5km, 10km, 15km, 25km, 35km, 60km, 60km. 80km  80km

       - Ostanie cztery loty treningowe - wkładanie odbędzie się na zegar TOPIGEON

        -Za które  dla pierwszych  10 gołębi z lotu będą przyznane nagrody w wysokości

         100zł  + dyplom 

13. Loty konkursowe to:
 
     1) DĘBICA        135 km                                
     2) BRZESKO    190 km                              
     3) TRZEBINIA   260 km                           
     4) STRZELCE OPOLSKIE   330 km         
    
5) LOT FINAŁOWY     410-510 km

Daty lotów zostaną opublikowane w późniejszym czasie na stronie www.wgroztocze.pl

14. Organizator zastrzega sobie możliwość skrócenia lotu, lub zmiany jego terminu            

      ze względu na złe warunki atmosferyczne lub inne przypadki losowe.

      Zmiany w harmonogramie lotów zostaną opublikowane na stronie www.wgroztocze.pl

15. Do obowiązków Organizatora Wg Roztocze należy:
 -  opieka  weterynaryjna i profilaktyka,
 -  karmienie,
 -  pojenie,
 -  szczepienie,
 -  loty treningowe,
 -  loty konkursowe.

 16. Współzawodnictwo na WG Roztocze przebiegać będzie następująco:

 O zwycięstwie decyduje suma prędkości  z każdego odbytego lotu do 70m/m

 - najlepsza drużyna to seria 5 z 5, o największej sumie prędkości ze wszystkich lotów konkursowych

    łącznie z  lotem finałowym

 - najlepszy AS to najwyższa suma prędkośći ze wszystkich  lotów łącznie z finałem
 
 - finał wygrywa gołąb, który pierwszy zostanie skonstatowany w systemie elektronicznym 

 

17. Nagrody na WG Roztocze wyliczono przy obsadzie 1250 szt. gołębi opłaconych biorących udział we współzawodnictwie całkowita pula nagród finansowych wynosi 225,200zł  + nagrody rzeczowe . Mniejsza ilość zgłoszonych gołębi wpłynie proporcjonalnie na obniżenie wartości nagród. Od wszystkich wygranych pieniężnych naliczony zostanie 10% podatek od nagród.

18. Nagrody  z lotów konkursowych od Pierwszego do Czwartego tzn.

DĘBICA,BRZESKO,TRZEBINIA,STRZELCE OPLOSKIE

 1 miejsce - 500 zł + puchar
 2 miejsce - 400 zł + puchar
 3 miejsce - 300 zł + puchar
 4 miejsce - 200 zł + puchar
 5 miejsce - 200 zł + puchar

  6-10 miejsce – 100 zł + puchar

19. Nagrody - najlepszy AS ze wszystkich lotów:

 1 miejsce -  20 000 zł  + puchar
 2 miejsce -  15 000 zł  + puchar
 3 miejsce -  10 000 zł  + puchar

  MIEJSCA  OD    4  DO  10   po   900 zł + puchar

  MIEJSCA  OD   11 DO  20   po   500 zł + puchar

  MIEJSCA  OD   21 DO  50   po   200 zł +puchar

20. Nagrody - najlepsza drużyna 5 z 5
 
 1 miejsce -  20 000 zł. + puchar
 2 miejsce -  15 000 zł  + puchar
 3 miejsce -  10 000 zł  + puchar
 4 miejsce-     6 000 zł  + puchar
 5 miejsce -    5 000 zł  + puchar

     MIEJSCA OD 6 DO 20 po 1000 zł + puchar

21. Nagrody - Lot Finałowy :

  1 miejsce – 25 000 zł. + puchar
  2 miejsce-   15 000 zł + puchar
  3 miejsce -  10 000 zł + puchar
  4 miejsce -    6 000 zł + puchar
  5 miejsce -    5 000 zł + puchar
  6 miejsce -    4 000 zł +puchar
  7 miejsce -    3 000 zł + puchar
  8 miejsce -    2 000 zł + puchar
  9 miejsce -    1 000 zł + puchar
10 miejsce -    1 000 zł + puchar
11- 20 miejsca - po 300 zł + puchar
21- 50 miejsca - po 200 zł + puchar

22.Dodatkowe nagrody to:

- Spośród Wszystkich Uczestników bez wzgledu na ilość zgłoszonych gołębi 

   przez hodowcę   zostanie   rozlosowany

    LAPTOP O WARTOŚCI około 3 000.00 zł

23.Dla gośći  przybyłych na lot finałowy  zorganizowany zostanie Piknik

na którym  rozlosowane zostaną  gratisowe gołębie na kolejną edycje WG ROZTOCZE

   A  dla zwycięzców lotu Finałowego zostaną wypłcone nagrody .

24. Wszystkie gołębie po locie finałowym zostaną wystawione na portalu aukcyjnym.  Po odliczeniu kosztów związanych z aukcją, hodowca otrzyma 50% pozostałej wylicytowanej kwoty. Gołębie, które nie znajdą nabywcy podczas licytacji  przechodzą na własność Organizatora .

25. Wpłacenie przez Uczestnika wszystkich należności na WG Roztocze za opiekę i wykonanie lotów oznacza akceptacje regulaminu.

 Wszelkie zapytania proszę kierować do Organizatora
  Tel. +48 602 554 395 Adam Braszko

  Tel. +48 606 240 302 Helena Braszko

 

 


regulamin na 2020

Regulamin do edycji 2020 zostanie wkrótce opublikowany .
Edycja 2024


Edycja 2023


Kontakt

Wspólny Gołębnik Roztocze

Organizator:

Adam Braszko

Adres korespondencyjny:

22-448 Sułów
Kulików 3

tel.: +48 602 554 395

e-mail: wg.roztocze@wp.pl


Odwiedziny

Liczba wyświetleń: 555342


Tłumaczenie


O stronie

Strona internetowa utworzona przez:
Stanisław Górski
tel. +48 782 647 937