Międzynarodowe Mistrzostwa Gołębi Młodych
Wspólny Gołębnik - One Loft Race

WG Roztocze

Wróć do poprzedniej strony...

Regulamin 2024


REGULAMIN 2024

REGULAMIN WG ROZTOCZE 2024

Organizatorem WG Roztocze jest :

Helena Adam Braszko

Kulików3   22-448 Sułów

NIP 922-135-71-88

Tel.+48 602 554 395 Adam

Tel.+48 606 240 302 Helena

Nazwa OLR: WG ROZTOCZE

Adres e-mail:wg.roztocze@wp.pl

Kraj:POLSKA

Strona www.wgroztocze.pl   

Konto do wpłat PKO BP  21 102053560000190201984962

                 Lub konto w walucie Euro  

            Kod SWIFT:  NESBPLPW   13 1870 1045 2078 1004 8240 0001

1. W zawodach na WG Roztocze 2024r może wziąć udział każdy Hodowca, zarówno zrzeszony jak i nie zrzeszony w PZHGP.

2. Organizator i jego rodzina nie może brać udziału w zawodach.

3. Każdy Uczestnik musi spełnić wymogi zawarte w Regulaminie na sezon 2024r.!!!!!!

 

4.Koszt 1 Gołębia to 450 zł. W przypadku zapłaty w   EURO kwotę należy przeliczyć w/g aktualnego kursu walut.

5.Hodowca może zgłosić dowolną ilość gołębi i drużyn .

6.Uczestnik ,który zgłosi drużynę  5 gołębi  do każdej drużyny otrzyma  Bonus w postaci  1 gołębia dodatkowego,

za którego należy dokonać opłaty adaptacyjnej w wysokości 100 zł. 

7.Jeżeli gołąb dodatkowy doleci do lotów konkursowych można go aktywować dopłacając 350 zł co umożliwi zdobywanie nagród indywdualnych jako AS .Natomiast do drużyny, w której będzie brakowało gołębi uzupełni drużynę  bez dodatkowych opłat.

8. Warunkiem uczestnictwa w zawodach Wg Roztocze jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego

oraz dokonanie przedpłaty w wysokości 100zł za każdego zgłoszonego gołębia w terminie do 14 dni od daty zgłoszenia.

Pozostałą część opłaty  należy dokonać nie później niż w dniu dostarczenia gołębi.

 

9.Wpłaty należy dokonać w walucie PLN na konto:

PKO BP  21 102053560000190201984962

Wpłaty od zagranicznych uczestników bank przewalutuje automatycznie zgodnie z kursem z dnia wpłaty na walutę PLN

lub przesłać bezpośrednio na :

Numer konta w walucie Euro   Kod SWIFT:  NESBPLPW 

13 1870 1045 2078 1004 8240 0001

 

10. Początek przyjmowania gołębi od 15-03-2024r do 25-05-2024r.

11.Obowiązkiem Uczestnika jest dostarczenie gołębi na WG Roztocze osobiście lub drogą pocztową

na adres Organizatora wraz z kartą zgłoszeniową,kartą własności gołębia lub rodowodem i  potwierdzeniem wpłaty. 

12.Wymiana gołębi, które z różnych przyczyn  nie przetrwają adaptacji realizowana jest na bieżąco poprzez indywidualny kontakt z uczestnikiem

13. Gołębie dostarczone na WG muszą posiadać karty własności FCI 2024r lub z klubu hodowców gołębi pocztowych 2024r

natomiast rodowód do 14 dni po locie finałowym.

14.Młode ptaki powinny samodzielnie jeść i pić, gołębie nie muszą być szczepione.

15.Jeśli hodowca decyduje się na przesłanie szczepionych gołębi, prosimy o wykonanie szczepienia na 2 tygodnie przed wysyłką.

16.Bez wyżej wymienionych dokumentów lub w złym stanie zdrowia ,oraz braku wpłaty, gołębie zostaną odesłane na koszt właściciela .

17.Gołębie dostarczone bez kart własności nie będą brały udziału w rywalizacji o nagrody .

18. Przyjęte gołębie na Wg Roztocze stają się współwłasnością Uczestnika i Organizatora .

19. W przypadku niedostarczenia zgłoszonych gołębi na Wg Roztocze w terminie określonym w regulaminie wpłacona zaliczka nie podlega zwrotowi.

20. Gołębie po przybyciu na gołębnik Wg Roztocze otrzymają obrączki elektroniczne SYSTEMU BENZING !!!!

21. Planowane loty rozpoczną się lotami treningowymi na :

- 3km , 5km, 10km, 15km, 25km, 35km, 60km, 60km. 80km 80km

22.Loty konkursowe planowane to:

1) odległość ok.110 km  PUŁAWY

2) odległość ok.150 km GARWOLIN

3) odległość ok 200-250 km GRÓJEC

4) Półfinał    ok. 300-350 km NUTOWO

5) LOT FINAŁOWY 500-530 km ...

6) LOT EXRTA FINAŁ 550-600 km….

23.Daty lotów i miejscowości  zostaną opublikowane w późniejszym terminie na stronie www.wgroztocze.pl

24.Lot nr 6  EXTRA FINAŁ  jest lotem dodatkowym dla chętnych uczestników .

Opłata za gołębia 250 zł. W locie nie mogą brać udziału gołębie ,które powróciły z Finału na pozycji 1-3 oraz AS pozycja 1-3 .

Lot będzie zorganizowany  przy minimalnej liczbie 100 szt. zgłoszonych i opłaconych gołębi.

Wielkość nagród za udział w locie po odliczeniu kosztów związanych z organizacją lotu podana będzie w późniejszm terminie.

25. Organizator zastrzega sobie możliwość skrócenia lotów, lub zmiany ich terminu

ze względu na złe warunki atmosferyczne lub inne przypadki losowe.

Zmiany w harmonogramie lotów zostaną opublikowane na stronie www.wgroztocze.pl

26. Do obowiązków Organizatora Wg Roztocze należy:

- opieka weterynaryjna i profilaktyka,

- karmienie,

- pojenie,

- szczepienie,

- loty treningowe,

- loty konkursowe.

27. Współzawodnictwo na WG Roztocze przebiegać będzie następująco:

O zwycięstwie decyduje suma prędkości z każdego odbytego lotu. Konkurs liczymy dobę na każde 100km odległości, liczone od momentu wypuszczenia gołębi.

- najlepsza drużyna to seria 5 z 5, o największej sumie prędkości ze wszystkich lotów konkursowych

łącznie z lotem finałowym

- najlepszy AS to najwyższa suma prędkości ze wszystkich lotów łącznie z finałem .

Finał wygrywa gołąb,który pierwszy zostanie skonstatowany w systemie elektronicznym BENZING.

28. Nagrody na WG Roztocze wyliczono przy obsadzie 1500 szt. gołębi opłaconych biorących udział we współzawodnictwie .

Mniejsza ilość zgłoszonych gołębi wpłynie proporcjonalnie na obniżenie wartości nagród.

29.Od  wygranych pieniężnych naliczony zostanie 10% podatek .

    30.Nagrody z lotów konkursowych od pierwszego do trzeciego :

1 miejsce - 500 zł + puchar

2 miejsce - 400 zł + puchar

3 miejsce - 300 zł + puchar

4 miejsce - 200 zł + dyplom

5 miejsce - 200 zł + dyplom

6-10 miejsce – 200 zł + dyplom

    31. Nagrody z Półfinału .

1 miejsce - 2000 zł + puchar

2 miejsce – 1000 zł + puchar

3 miejsce - 500 zł + puchar

4 miejsce - 400 zł + dyplom

5 miejsce - 300 zł + dyplom

6-10 miejsce – 200 zł + dyplom

    32.Nagrody - najlepszy AS ze wszystkich lotów:

1 miejsce - 50 000 zł + puchar

2 miejsce - 20 000 zł + puchar

3 miejsce - 15 000 zł + puchar

4 miejsce – 10000 zł + puchar

5 miejsce - 7000 zł + puchar

6 miejsce - 5 000 zł +puchar

7 miejsce - 4 000 zł + puchar

8 miejsce - 3 000 zł + puchar

9 miejsce - 2 000 zł + puchar

10 miejsce - 1 000 zł + puchar

MIEJSCA OD 11 DO 20 po 500 zł + dyplom

MIEJSCA OD 21 DO 50 po 300 zł +dyplom

    33. Nagrody - najlepsza Drużyna 5 z 5

1 miejsce - 25 000 zł. + puchar

2 miejsce - 15 000 zł + puchar

3 miejsce - 10 000 zł + puchar

4 miejsce- 5 000 zł + puchar

5 miejsce - 4 000 zł + puchar

6 miejsce - 3 000 zł +puchar

7 miejsce - 2 000 zł + puchar

8 miejsce - 1 000 zł + puchar

9 miejsce - 1 000 zł + puchar

10 miejsce - 1 000 zł + puch

      34.Nagrody - Lot Finałowy :

1 miejsce - 70 000 zł + puchar

2 miejsce - 30 000 zł + puchar

3 miejsce - 20 000 zł + puchar

4 miejsce – 7000 zł + puchar

5 miejsce - 5000 zł + puchar

6 miejsce - 4 000 zł +puchar

7 miejsce - 3 000 zł + puchar

8 miejsce - 2 000 zł + puchar

9 miejsce - 1 000 zł + puchar

10 miejsce - 1 000 zł + puchar

MIEJSCA OD 11 DO 20 po 500 zł + dyplom

MIEJSCA OD 21 DO 50 po 300 zł +dyplom

       35.Spośród Wszystkich Uczestników bez względu na ilość zgłoszonych gołębi

przez Hodowcę W DNIU FINAŁU  zostanie rozlosowane 10 sztuk gołębi na kolejną edycję WG ROZTOCZE 2025

       36.Dla gości przybyłych na lot finałowy zorganizowany zostanie Piknik,

podczas którego zostaną rozdane nagrody za loty 1-4.

      37.Wszystkie gołębie po locie finałowym,które będą posiadały rodowody  zostaną wystawione na portalu aukcyjnym.

Po odliczeniu kosztów związanych z aukcją, hodowca otrzyma 50% pozostałej wylicytowanej kwoty netto.

38.Rozliczenie nagród  nastąpi po dostarczeniu Rodowodów na gołębie ,które pozostały po locie finałowym .Szybkie dostarczenie rodowodów  wiąże sie z szybkim wypłaceniem nagród i wystawieniem na aukcje .

Natomiast gołębie nie posiadające rodowodu oraz te, które nie znajdą nabywcy podczas pierwszego wystawienia na licytacji przechodzą na własność Organizatora .

39. Wpłata przez Uczestnika wszystkich należności na WG Roztocze za opiekę i wykonanie lotów oznacza akceptacje Regulaminu 2024

40.Wszelkie zapytania proszę kierować do Organizatora

602554395-ADAM

606240302-HELENA

 
Edycja 2024


Edycja 2023


Kontakt

Wspólny Gołębnik Roztocze

Organizator:

Adam Braszko

Adres korespondencyjny:

22-448 Sułów
Kulików 3

tel.: +48 602 554 395

e-mail: wg.roztocze@wp.pl


Odwiedziny

Liczba wyświetleń: 541593


Tłumaczenie


O stronie

Strona internetowa utworzona przez:
Stanisław Górski
tel. +48 782 647 937