Międzynarodowe Mistrzostwa Gołębi Młodych
Wspólny Gołębnik - One Loft Race

WG Roztocze

Wróć do poprzedniej strony...

Regulamin 2022


REGULAMIN WG ROZTOCZE 2022

REGULAMIN WG ROZTOCZE 2022

Regulamin WG Roztocze 2022r
Organizatorem WG Roztocze jest :
Helena Adam Braszko
Kulików3

22-448 Sułów

NIP 922-135-71-88

Tel.+48 602 554 395 Adam
Tel.+48 606 240 302 Helena

1. W zawodach na WG Roztocze 2022r może wziąć udział każdy hodowca, zarówno zrzeszony jak i nie zrzeszony w PZHGP. Organizator i jego rodzina nie może brać udziału w zawodach.

2. Każdy Uczestnik musi spełnić wymogi zawarte w regulaminie na sezon 2022r.

3. Opłata to 400 zł lub  90 euro  brutto za jednego gołębia. Hodowca może zgłosić dowolną ilość gołębi. Wpłaty należy dokonać w walucie PLN na konto: 21 102053560000190201984962
Wpłaty od zagranicznych uczestników bank przewalutuje automatycznie zgodnie z kursem z dnia wpłaty na walutę PLN.

4. Warunkiem uczestnictwa w zawodach Wg Roztocze jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego oraz dokonanie przedpłaty w wysokości 100zł za każdego zgłoszonego gołębia w terminie do 14 dni od daty zgłoszenia. To jest zaliczka pomnożona przez ilość zgłoszonych gołębi. Pozostałą część opłaty tj. 300zł za każdą sztukę należy dokonać nie później niż w dniu dostarczenia gołębi.

5. Każdy Uczestnik ma możliwość zgłosić dowolną ilość gołębi.

6. Początek przyjmowania gołębi od 01-04-2022r do 30-05-2022r. Obowiązkiem Uczestnika jest dostarczenie gołębi na WG Roztocze osobiście lub drogą pocztową na adres Organizatora wraz z kartą zgłoszeniową i potwierdzeniem wpłaty.  Wymiana gołębi zaginionych możliwa do 30  czerwca 2022r. 

7. Gołębie dostarczone na WG muszą posiadać karty własności FCI 2022r lub z klubu hodowców gołębi pocztowych 2022r natomiast rodowód do 7 dni po locie finałowym. Młode ptaki powinny samodzielnie jeść i pić, gołębie nie muszą być szczepione. Jeśli hodowca decyduje się na przesłanie szczepionych gołębi, prosimy o wykonanie szczepienia na 2 tygodnie przed wysyłką. Do przesyłki należy dołączyć potwierdzenie wpłaty po 300 zł za każdego zgłoszonego gołębia. Bez wyżej wymienionych dokumentów lub w złym stanie zdrowia oraz braku wpłaty, gołębie zostaną odesłane na koszt właściciela .

8. Drużyna to 5 gołębi
9. Przyjęte gołębie na Wg Roztocze stają się współwłasnością Uczestnika i Organizatora .

10. W przypadku niedostarczenia zgłoszonych gołębi na Wg Roztocze w terminie określonym w regulaminie wpłacona zaliczka nie podlega zwrotowi.

11. Gołębie po przybyciu na gołębnik Wg Roztocze otrzymają obrączki elektroniczne firmy Topigeon

12. Planowane loty rozpoczną się lotami treningowymi na :
- 3km , 5km, 10km, 15km, 25km, 35km, 60km, 60km. 80km 80km

13. Loty konkursowe planowane to:

1) odległość ok.135 km Dębica

2) odległość ok.190 km Brzesko

3) odległość ok 260 km Częstochowa

4) odległość ok 333 km Kluczbork

5) LOT FINAŁOWY 500 km Chojnów
Daty lotów zostaną opublikowane w późniejszym czasie na stronie www.wgroztocze.pl

14. Organizator zastrzega sobie możliwość skrócenia lotu, lub zmiany jego terminu
ze względu na złe warunki atmosferyczne lub inne przypadki losowe.
Zmiany w harmonogramie lotów zostaną opublikowane na stronie www.wgroztocze.pl

15. Do obowiązków Organizatora Wg Roztocze należy:

- opieka weterynaryjna i profilaktyka,

- karmienie,

- pojenie,
- szczepienie,

- loty treningowe,

- loty konkursowe.

16. Współzawodnictwo na WG Roztocze przebiegać będzie następująco:
O zwycięstwie decyduje suma prędkości z każdego odbytego lotu. Konkurs liczymy dobę na każde 100km odległości, liczone od momentu wypuszczenia gołębi.
- najlepsza drużyna to seria 5 z 5, o największej sumie prędkości ze wszystkich lotów konkursowych
łącznie z lotem finałowym
- najlepszy AS to najwyższa suma prędkości ze wszystkich lotów łącznie z finałem - finał wygrywa gołąb, który pierwszy zostanie skonstatowany w systemie elektronicznym

17. Nagrody na WG Roztocze wyliczono przy obsadzie 1250 szt. gołębi opłaconych biorących udział we współzawodnictwie całkowita pula nagród finansowych wynosi 300000zł  . Mniejsza ilość zgłoszonych gołębi wpłynie proporcjonalnie na obniżenie wartości nagród. Od wszystkich wygranych pieniężnych naliczony zostanie 10% podatek od nagród.

18. Nagrody z lotów konkursowych od pierwszego do trzeciego tzn.
DĘBICA,BRZESKO,TRZEBINIA,
1 miejsce - 500 zł + puchar

2 miejsce - 400 zł + puchar

3 miejsce - 300 zł + puchar

4 miejsce - 200 zł + dyplom

5 miejsce - 200 zł + dyplom
6-10 miejsce – 100 zł + dyplom

19. Nagrody z Półfinału .
1 miejsce - 2000 zł + puchar

2 miejsce – 1000 zł + puchar

3 miejsce - 500 zł + puchar

4 miejsce - 400 zł + dyplom

5 miejsce - 300 zł + dyplom
6-10 miejsce – 200 zł + dyplom

20. Nagrody - najlepszy AS ze wszystkich lotów:
1 miejsce - 30 000 zł + puchar

2 miejsce - 20 000 zł + puchar

3 miejsce - 15 000 zł + puchar
4 miejsce – 10000 zł + puchar

5 miejsce - 7500 zł + puchar
6 miejsce - 5 000 zł +puchar

7 miejsce - 4 000 zł + puchar

8 miejsce - 3 000 zł + puchar

9 miejsce - 2 000 zł + puchar

10 miejsce - 1 000 zł + puchar
MIEJSCA OD 11 DO 20 po 600 zł + dyplom
MIEJSCA OD 21 DO 50 po 300 zł +dyplom

21. Nagrody - najlepsza drużyna 5 z 5

1 miejsce - 20 000 zł. + puchar

2 miejsce - 15 000 zł + puchar

3 miejsce - 10 000 zł + puchar

4 miejsce- 5 000 zł + puchar

5 miejsce - 4 000 zł + puchar
6 miejsce - 3 000 zł +puchar

7 miejsce - 2 000 zł + puchar

8 miejsce - 1 000 zł + puchar

9 miejsce - 1 000 zł + puchar

10 miejsce - 1 000 zł + puchar
Miejsce 11-15 -700zł + dyplom

22. Nagrody - Lot Finałowy :
1 miejsce - 30 000 zł + puchar

2 miejsce - 20 000 zł + puchar

3 miejsce - 15 000 zł + puchar
4 miejsce – 10000 zł + puchar

5 miejsce - 7500 zł + puchar
6 miejsce - 5 000 zł +puchar

7 miejsce - 4 000 zł + puchar

8 miejsce - 3 000 zł + puchar

9 miejsce - 2 000 zł + puchar

10 miejsce - 1 000 zł + puchar
MIEJSCA OD 11 DO 20 po 600 zł + dyplom
MIEJSCA OD 21 DO 50 po 300 zł +dyplom

23. Spośród Wszystkich Uczestników bez względu na ilość zgłoszonych gołębi
przez hodowcę zostanie rozlosowane 10sztuk gołębi na kolejną edycję WG ROZTOCZE.
 

24.Dla gości przybyłych na lot finałowy zorganizowany zostanie Piknik
na którym rozlosowane zostaną gratisowe gołębie na kolejną edycje WG ROZTOCZE

25. Wszystkie gołębie po locie finałowym zostaną wystawione na portalu aukcyjnym. Po odliczeniu kosztów związanych z aukcją, hodowca otrzyma 50% pozostałej wylicytowanej kwoty. Gołębie, które nie znajdą nabywcy podczas licytacji przechodzą na własność Organizatora .

26. Wpłacenie przez Uczestnika wszystkich należności na WG Roztocze za opiekę i wykonanie lotów oznacza akceptacje regulaminu.
Wszelkie zapytania proszę kierować do Organizatora

Tel. +48 602 554 395 Adam Braszko
Tel. +48 606 240 302 Helena Braszko

Lub przedstawicieli naszego wg ROZTOCZE :

 NIEMCY – Artur Esche         +48 538 900 038  WhattsApp  Messenger Facebook

SZWECJA - Paweł Sztobnicki +46 739 229 745   WhattsApp  Messenger Facebook

AUSTRIA –  Monika Rojek      +43 69919085797 WhattsApp  Messenger Facebook

 
Edycja 2024


Edycja 2023


Kontakt

Wspólny Gołębnik Roztocze

Organizator:

Adam Braszko

Adres korespondencyjny:

22-448 Sułów
Kulików 3

tel.: +48 602 554 395

e-mail: wg.roztocze@wp.pl


Odwiedziny

Liczba wyświetleń: 528682


Tłumaczenie


O stronie

Strona internetowa utworzona przez:
Stanisław Górski
tel. +48 782 647 937